16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

Blog dân chơi

DAS là gì ?

DAS LÀ GÌ? Direct-Attached Storage ( DAS ) lưu trữ gắn trực tiếp vào máy tính mà nó truy cập, trái ngược với…