SSD Chuyên Gắn Trong Solid State Drives đẳng cấp dành cho bạn. Transcend Việt Nam Transcend Việt Nam Transcend Việt Nam
BarraCuda® SSD
FireCuda® SSD
IronWolf® SSD

Hoàn hảo cho:
Nâng cấp lưu trữ PC, Laptop & Ultrabook

Hoàn hảo cho:
Gaming & Desktops hiệu suất cao và Laptops

Hoàn hảo cho:
Network-Attached Storage

Model: 
FireCuda 510

Model: 
IronWolf 110

Dạng sản xuất:
2.5-in
M.2 2280 Thể-Đơn

Dạng sản xuất
M.2 2280 Thể-Kép

Dạng sản xuất:
2.5-in

Kiểu kết nối:
PCIe Gen3 ×4, NVMe
Kiểu kết nối:
SATA 6 Gb/s 
PCIe Gen3 ×4, NVMe
Kiểu kết nối:
SATA 6 Gb/s

Dung lượng:
2.5-inch: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB 
M.2: 256 GB, 512 GB

Dung lượng:
1 TB, 2 TB

Dung lượng:
240 GB, 480 GB, 960 GB, 1.92 TB, 3.84 TB