MODELThông tinHướng dẫnDạng sản xuấtDung lượngBề dàyCacheBảo hành
BarraCuda Hard Drive 5 TB
ST5000LM000

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in5TB15.5 mm128 MB2 năm
BarraCuda Hard Drive 4 TB
ST4000LM024

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in4TB15.5 mm128 MB2 năm
Laptop HDD 4TB SATA 6 Gb/s Hard Drive
ST4000LM016

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in4TB15 mm128 MB2 năm
BarraCuda Hard Drive 3TB
ST3000LM024

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in3TB15.5 mm128 MB2 năm
Laptop HDD 3 TB SATA 6 Gb/s Hard Drive
ST3000LM016

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in3TB15 mm128 MB2 năm
BarraCuda Hard Drive 2TB
ST2000LM015

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in2TB7.2 mm128 MB2 năm
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM007

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in2TB 7 mm128 MB2 năm
Mobile HDD 2 TB Secure
ST2000LM009

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in2TB 7 mm128 MB2 năm
Mobile HDD 2 TB SED (FIPS 140-2)
ST2000LM010

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in2TB 7 mm128 MB2 năm
BarraCuda Hard Drive 1 TB
ST1000LM048

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in1TB7.2 mm128 MB2 năm
BarraCuda Hard Drive 500 GB
ST500LM030

2-year limited warranty

Datasheet_Icon_16x19Manual_Icon_16x192.5 in500GB7.2 mm128 MB2 năm
Model Data Sheet Hướng dẫn Dạng sản xuất Dung lượng Độ dày Kết nối
BarraCuda Hard Drive 5 TB
ST5000LM000

2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  5 TB 15 mm SATA 6Gb/s
BarraCuda Hard Drive 4 TB
ST4000LM024

2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  4 TB 15 mm SATA 6Gb/s
Laptop HDD 4TB SATA 6 Gb/s Hard Drive
ST4000LM016

2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in 4 TB 15 mm SATA 6Gb/s
BarraCuda Hard Drive 3 TB
ST3000LM024

2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  3 TB 15 mm SATA 6Gb/s
Laptop HDD 3 TB SATA 6 Gb/s Hard Drive
ST3000LM016

2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  3 TB 15 mm SATA 6Gb/s
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM007
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB  7 mm SATA 6Gb/s
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM009
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB  7 mm SATA 6Gb/s
BarraCuda Hard Drive 2 TB
ST2000LM015
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB  7 mm SATA 6Gb/s
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM010
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB  7 mm SATA 6Gb/s
BarraCuda Hard Drive 1 TB
ST1000LM048
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB  7 mm SATA 6Gb/s
Mobile HDD 1 TB
ST1000LM038
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB  7 mm SATA 6Gb/s
Mobile HDD 1 TB
ST1000LM037
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB 7 mm SATA 6Gb/s
Mobile HDD 1 TB
ST1000LM035
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB 7 mm SATA 6Gb/s
Laptop Thin HDD 500 GB
ST500LM021
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB 7 mm SATA 6Gb/s
Momentus® Thin 5400.9 SATA Hard Drive
ST500LT025
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm SATA 6Gb/s
Laptop Thin HDD 500 GB
ST500LT012
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm SATA 6Gb/s
Laptop Thin HDD 7,200 RMP SED 500 GB
ST500LM023
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm SATA 6Gb/s
BarraCuda Hard Drive 500 GB
ST500LM030
2-năm bảo hành
 Datasheet_Icon_16x19
Manual_Icon_16x19 2.5 in  500 GB 7 mm SATA 6Gb/s
Laptop Thin HDD SED FIPS 500 GB
ST500LM024
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 2.5 in 500 GB  7 mm SATA 6Gb/s
Momentus® Thin 5400.9 SATA Hard Drive
ST500LT015
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in 500 GB  7 mm SATA 6Gb/s
Momentus Thin 5400.9 SATA Hard Drive 320 GB
ST320LT012
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 2.5 in 320 GB 7 mm SATA 6Gb/s
 Laptop Thin HDD 320 GB
ST320LM010
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 2.5 in  320 GB 7 mm  SATA 6Gb/s
 Momentus Thin 5400.9 SATA Hard Drive 250 GB
ST250LT012
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 2.5 in 250 GB  7 mm SATA 6Gb/s
Model Data Sheet Hướng dẫn Dạng sản xuất Dung lượng Độ dày Cache
Desktop SATA HDD SED 1TB
ST1000DM004
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 3.5 in  1 TB  19.99 mm  64/32 MB
Laptop Thin HDD 500GB Hard Drive
ST500LM021
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm  32 MB
Momentus® Thin 5400.9 SATA 500GB Hard Drive
ST500LT025
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm  16 MB
Barracuda Desktop 6Gb/s 320GB Hard Drive
ST320DM000
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  320 GB 19.99 mm  16 MB
 Barracuda Desktop 6Gb/s 250GB Hard Drive
ST250DM000
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  250 GB 19.99 mm  16 MB
Momentus® Thin 5400.9 SATA 250GB Hard Drive
ST250LT012
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in 250 GB  7 mm  16 MB
BarraCuda Hard Drive 3TB
ST3000DM008
2- năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 3.5 in  3 TB 26. 11 mm 64 MB
BarraCuda Hard Drive 500GB
ST500DM009
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  500 GB 19.99 mm 64/32 MB
BarraCuda Hard Drive 3TB
ST3000DM009
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  3 TB  26.11 mm 64 MB
Laptop HDD 500GB Kit
ST500LT012
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm 16 MB
Momentus® Thin 5400.9 SATA 320GB Hard Drive
ST320LT012
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  320 GB  7 mm 16 MB
 Barracuda Desktop 6Gb/s 500GB Hard Drive
ST500DM002
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  500 GB 19.99 mm 64/32 MB
Laptop Thin HDD 7200 RMP SED 500GB
ST500LM023
2-năm bảo hành

Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm 32 MB
Desktop HDD 6 TB Hard Drive
ST6000DM001
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19 3.5 in  6 TB  26.11 mm 128 MB
Mobile HDD 1 TB
ST1000LM038
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB  7 mm 128 MB
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM007
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB  7 mm 128 MB
Laptop HDD 3 TB SATA 6 Gb/s Hard Drive
ST3000LM016
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  3 TB  15 mm 128 MB
Mobile HDD 1 TB
ST1000LM037
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB  7 mm 128 MB
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM009
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB  7 mm 128 MB
Desktop HDD 8TB Hard Drive
ST8000DM002
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  8 TB  26.11 mm  256 MB
Desktop HDD 4TB Hard Drive
ST4000DM000
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  4 TB  26.11 mm 64 MB
Desktop HDD 5TB Hard Drive
ST5000DM002
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  5 TB  26.11 mm 128 MB
Mobile HDD 2 TB
ST2000LM010
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  2 TB 7 mm 128 MB
Mobile HDD 1 TB
ST1000LM035
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  1 TB 7 mm  128 MB
Laptop Thin HDD SATA 6GB/s 500GB SED FIPS 140-2 Secure Encryption Hard Drive
ST500LM024
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB 7 mm 32 MB
Barracuda Desktop 6Gb/s 1TB Hard Drive
ST1000DM003
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  1 TB 19.99 mm 64/32 MB

Laptop HDD 4 TB SATA 6 Gb/s Hard Drive

ST4000LM016

Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  4 TB  15 mm  128 MB
Laptop Thin HDD 320GB Hard Drive
ST320LM010
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  320 GB  7 mm 32 MB
BarraCuda Pro Hard Drive 10TB
ST10000DM0004
5-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  10 TB  26.11 mm 256 MB
BarraCuda Hard Drive 2TB
ST2000DM006
2-năm bảo hành
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  3.5 in  2 TB  26.11 mm 64 MB
Momentus® Thin 5400.9 SATA 500GB Hard Drive
ST500LT015
Datasheet_Icon_16x19 Manual_Icon_16x19  2.5 in  500 GB  7 mm  16 MB

Chọn dòng sản phẩm mà bạn cần hỗ trợ

Barracuda_1TB_2.5_U_200px
BarraCuda 2.5

 

Barracuda_3TB_3.5_200px

BarraCuda 3.5

Barracuda-Pro_10TB_3.5_200px

BarraCuda Pro

  BarraCuda® BarraCuda BarraCuda Pro
  Barracuda_1TB_2.5_U_200px Barracuda_3TB_3.5_200px Barracuda-Pro_10TB_3.5_200px
Dạng sản xuất 2.5 inch 3.5 inch 3.5 inch
Chuyên dùng cho Laptop storage, mobile storage, all-in-one storage, external storage Desktop storage, all-in-one storage, home servers, DAS devices High performance desktop, creative pro desktop applications, gaming
Dung lượng 5 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB, 500 GB 10 TB , 8 TB, 6 TB, 4 TB, 2 TB
Bảo hành 2 năm 2 năm 5 năm
BarraCuda_top_banner

Dung lượng HDD. Hiệu suất SSD

1 Thử nghiệm được tiến hành bởi Seagate sử dụng SYSmark® 2014 SE. Kết quả đã được làm tròn cho mục đích hiển thị và có thể thay đổi dựa trên phần cứng, phần mềm và cấu hình hệ thống khác nhau

. Cùng với bộ nhớ Intel® Optane™ , thêm lựa chọn mới cho RAM không ổn định, ổ cứng BarraCuda làm được mọi thứ.

. Hiệu suất giống SSD và khả năng đáp ứng
. Hiệu năng cao
. Gấp đôi tốc độ của ổ cứng dạng đĩa tiêu chuẩn cho các ứng dụng khởi động và nạp 1
. Tính kinh tế của nó là không phải bàn.

Image is not available
Slide 1
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Linh hoạt tuyệt vời

Tốc độ kinh ngạc

Đáng tin cậy

So sánh sản phẩm

Linh hoạt, nhanh chóng, đáng tin

Barracuda lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp với dung lượng lớn nhất cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Ổ cứng cung ứng lên đến 10 TB, dòng Barracuda là một lựa chọn tuyệt vời cho việc nâng cấp ở bất kỳ mức giá. Việc quyết định chọn Barracuda Pro với dung lượng lưu trữ cho ngành công nghiệp phát triển với 7.200 RPM tốc độ quay cho hiệu suất cao và tải nạp nhanh khi chơi game hoặc thực hiện khối lượng công việc lớn hiệu quả. Barracuda Pro mạnh mẽ hơn được bảo hành 5 năm.

BarraCuda is Back!
PlayPlay
BarraCuda is Back! - copy
PlayPlay
seagate-barracuda-pro-desktop-hdd-10tb
seagate-barracuda-desktop-hdd-3tb-dynamic
seagate-barracuda-desktop-hdd-3tb-front
seagate-barracuda-desktop-hdd-3tb-left
BarraCuda is Back!
BarraCuda is Back! - copy
seagate-barracuda-pro-desktop-hdd-10tb
seagate-barracuda-desktop-hdd-3tb-dynamic
seagate-barracuda-desktop-hdd-3tb-front
seagate-barracuda-desktop-hdd-3tb-left
previous arrow
next arrow
amazing-versatility
Image is not available
Linh hoạt tuyệt vời

Tận dụng tối đa dung lượng của bạn với ổ đĩa cứng BarraCuda. Từ một máy tính chật cứng hình ảnh và kỷ niệm tới những game khủng cần nhiều không gian trống, BarraCuda luôn làm bạn hài lòng.

hard-drives-deliver-bg
Image is not available
Ổ cứng BarraCuda 2.5"!

Cung cấp khả năng lưu trữ lên đến 2TB trong một thiết kế gọn nhẹ và chỉ mỏng 7mm, kết hợp với công nghệ Multi-Tier Caching™ đem lại hiệu năng làm việc linh hoạt, mang đến những trải nghiệm tối ưu cho người dùng cá nhân.

dependability-background
Image is not available
Image is not available

Trải nghiệm dung lượng cao nhất với ổ cứng 2,5 inch mỏng nhất mà bạn từng thấy. Chọn từ 500 GB đến 2 TB dung lượng lưu trữ lớn cho tất cả ứng dụng và nhu cầu dữ liệu mà bạn cần với một quy trình điều khiển với dạng sản xuất mỏng 7 mm làm cho việc nâng cấp hệ thống trở nên dễ dàng.

Bạn cũng có thể lựa chọn một ổ cứng dạng 2,5 inch, 15 mm - với dung lượng 3 TB, 4 TB và 5 TB - cung cấp lưu trữ tuyệt vời cho các tệp công việc cần thiết và quan trọng của bạn cũng như những gì bạn dành riêng cho mình. Ổ cứng dạng đĩa này là một giải pháp tuyệt vời để làm ổ cứng gắn ngoài của bạn với dung lượng lớn hoặc tăng dung lượng trên máy tính All in One hoặc các thiết bị mỏng.

Bộ nhớ gắn ngoài máy tính và thiết bị All in One

Mục đích sử dụng của ổ cứng Barracuda 2.5 inch
Laptop và lưu trữ di động
3_5-hard-drives-deliver
Image is not available
Ổ cứng BarraCuda 3.5"!

Barracuda đã xây dựng được được niềm tin vững chắc với người dùng hơn 20 năm qua. Kết hợp linh hoạt giữa các tùy chọn về khả năng và mức giá để phù hợp với bất kỳ ngân sách nào. Công nghệ Caching Multi-Tier mang lại hiệu suất tuyệt vời cho ổ cứng.

dependability-background
Image is not available

BarraCuda Pro là một giấc mơ của những người đam mê công nghệ và sáng tạo. Được trang bị 7.200 vòng / phút, BarraCuda Pro là ổ cứng 10 TB nhanh nhất hiện có. Kích thước bộ nhớ cache lớn đẩy máy tính của bạn lên hiệu suất cao mới có thể tải ứng dụng và tệp nhanh hơn. Thêm vào đó, BarraCuda Pro được hỗ trợ bởi sự bảo hành tốt nhất trong thời gian 5 năm cho sự an tâm của bạn.

Giới thiệu ổ cứng 3,5-inch mới của BarraCuda Pro!

barracuda-pro-banner

Tất cả những thông tin mới nhất về ổ cứng BarraCuda Pro 3.5"!

Với tốc độ lên đến 7200 vòng quay/phút - BarraCuda đã trở thành ổ cứng máy tính 10TB nhanh nhất hiện nay. Kích thước bộ nhớ lớn kết hợp với công nghệ Caching Multi-Tier sẽ giúp máy tính của bạn lên một tầm cao mới, xử lý các chương trình và di chuyển các tập tin lớn trở nên nhanh hơn. Ngoài ra, BarraCuda Pro còn được hỗ trợ một gói bảo hành đến 5 năm!

Công nghệ bộ nhớ đệm nhiều lớp
Image is not available
Multi-Tier Caching Technology

Công nghệ bộ nhớ đệm nhiều lớp
Tất cả các ổ cứng trong gia đình BarraCuda đều được trang bị Công nghệ Multi-Tier Caching Technology (MTC). MTC đưa máy tính của bạn lên các cấp hiệu suất mới, vì vậy bạn có thể tải các ứng dụng và tệp nhanh hơn bao giờ hết. Bằng cách áp dụng các lớp thông minh của NAND Flash, DRAM và công nghệ bộ nhớ cache media, BarraCuda mang lại hiệu suất đọc và ghi được cải thiện bằng cách tối ưu hóa luồng dữ liệu.

dependability-background
Image is not available
Đáng tin cậy

Những dòng ổ cứng của BarraCuda được sinh ra để đón đầu thời đại công nghệ mới.
- Kinh nghiệm —Trong hơn 20 năm, Seagate đã sản xuất và cung cấp dòng ổ cứng siêu bền BarraCuda
- BarraCuda — Tự bản thân dòng ổ cứng này đã khẳng định được độ tin cậy trên thị trường và được thừa nhận bởi khách hàng cũng như các tạp chí hàng đầu về công nghệ
- Không phải lo lắng! - BarraCuda được cung cấp một gói bảo hành lên đến 5 năm!