• 0 out of 5

  SkyHawk 1TB 3.5” ST1000VX005

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  • Dung lượng 1 TB
  • Bộ sản phẩm gồm: hộp, ổ cứng,
  • Bảo hành : 3 năm
  • Giao hàng toàn quốc miễn phí
  • Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
  1.290.000 Đã bao gồm thuế
 • 0 out of 5

  SkyHawk 2TB 3.5” ST2000VX008

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  • Dung lượng 2 TB
  • Bảo hành 3 năm
  • Giao hàng toàn quốc miễn phí
  • Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
  1.990.000 Đã bao gồm thuế
 • 0 out of 5

  SkyHawk 3TB 3.5” ST3000VX010

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  • Dung lượng 3 TB
  • Bộ sản phẩm gồm: hộp, ổ cứng,
  • Bảo hành 3 năm
  • Giao hàng toàn quốc miễn phí
  • Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
  2.650.000 2.590.000 Đã bao gồm thuế
 • 0 out of 5

  SkyHawk 4TB 3.5” ST4000VX007

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  • Dung lượng 4 TB
  • Bảo hành 3 năm
  • Giao hàng toàn quốc miễn phí
  •  Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
  3.650.000 3.490.000 Đã bao gồm thuế
 • 0 out of 5

  SkyHawk 6TB 3.5” ST6000VX0023

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  •  Dung lượng 6 TB
  •  Bộ sản phẩm gồm: hộp, ổ cứng,
  •  Bảo hành : 3 năm
  •  Giao hàng toàn quốc miễn phí
  •  Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
   
  6.195.000 5.990.000 Đã bao gồm thuế
 • 0 out of 5

  SkyHawk 8TB 3.5” ST8000VX0022

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  • Dung lượng 8 TB
  • Bộ sản phẩm gồm: hộp, ổ cứng,
  • Bảo hành 3 năm
  • Giao hàng toàn quốc miễn phí
  • Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
  8.200.000 7.990.000 Đã bao gồm thuế
 • 0 out of 5

  SkyHawk 10 TB 3.5” ST10000VX0004

  Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.
  • Dung lượng 10 TB 
  • Bộ sản phẩm gồm: hộp, ổ cứng,
  • Bảo hành 3 năm
  • Giao hàng toàn quốc miễn phí
  • Thời gian giao hàng 2- 6 tiếng trong nội thành Hà Nội (2-3 ngày ngoại thành/COD)
  10.990.000 Đã bao gồm thuế