16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

Skyhawk 3.5″

SkyHawk 10 TB 3.5” ST10000VX0004
10.990.000
SkyHawk 1TB 3.5” ST1000VX005
1.430.000
SkyHawk 2TB 3.5” ST2000VX008
2.029.000
SkyHawk 3TB 3.5” ST3000VX010
2.690.000
SkyHawk 4TB 3.5” ST4000VX007
3.690.000
SkyHawk 6TB 3.5” ST6000VX0023
SkyHawk 8TB 3.5” ST8000VX0022
7.990.000