16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

Skyhawk 3.5″

SkyHawk 1TB 3.5” ST1000VX005
1.290.000 Đã bao gồm thuế
Giảm giá
SkyHawk 2TB 3.5” ST2000VX008
1.975.000 1.790.000 Đã bao gồm thuế
Giảm giá
SkyHawk 3TB 3.5” ST3000VX010
2.650.000 2.590.000 Đã bao gồm thuế
Giảm giá
SkyHawk 4TB 3.5” ST4000VX007
3.650.000 3.490.000 Đã bao gồm thuế
Giảm giá
SkyHawk 6TB 3.5” ST6000VX0023
6.195.000 5.690.000 Đã bao gồm thuế
Giảm giá
SkyHawk 8TB 3.5” ST8000VX0022
8.200.000 7.490.000 Đã bao gồm thuế
SkyHawk 10 TB 3.5” ST10000VX0004
10.490.000 Đã bao gồm thuế