16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

IronWolf Pro

Seagate Ironwolf Pro
Seagate Ironwolf Pro 4TB ST4000NE0025
5.590.000 Đã bao gồm thuế
HDD Seagate Ironwolf Pro
Seagate Ironwolf Pro 6 TB ST6000NE0021
8.800.000 Đã bao gồm thuế
HDD Seagate Ironwolf Pro
Seagate Ironwolf Pro 8TB ST8000NE0004
10.500.000 Đã bao gồm thuế
Seagate Ironwolf Pro
Seagate Ironwolf Pro 10TB ST10000NE0004
15.490.000 Đã bao gồm thuế
Seagate Ironwolf Pro 12TB ST12000NE0007
17.900.000 Đã bao gồm thuế