16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

Backup Plus Slim

Ổ cứng Backup Plus Slim 1TB Đen STDR1000300
1.590.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 1TB Bạc STDR1000301
1.590.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 1 TB Xanh Biển STDR1000302
1.590.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 1 TB Đỏ STDR1000303
1.590.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 1 TB Gold – Vàng – SRD00F1
1.590.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB Rose Gold – Hồng vàng – STDR2000309
2.790.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000307 Vàng kim
2.790.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000301 màu Bạc
2.790.000 Đã bao gồm thuế
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000300 màu Đen
2.790.000 Đã bao gồm thuế