16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

Enterprise NAS HDD

Enterprise NAS HDD 2TB 3.5” ST2000VN0001
3.890.000
Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 4TB ST4000VN0011
3.690.000
Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 6TB ST6000VN0011
6.400.000
Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 8TB ST8000NE0011
8.790.000
Enterprise NAS HDD 3TB 3.5” ST3000VN0001
2.990.000
Enterprise NAS HDD 4TB 3.5” ST4000VN0001
3.990.000