16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

Enterprise NAS HDD

Enterprise NAS HDD 3TB 3.5” ST3000VN0001
2.990.000 Đã bao gồm thuế
Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 4TB ST4000VN0011
3.690.000 Đã bao gồm thuế
Enterprise NAS HDD 2TB 3.5” ST2000VN0001
3.890.000 Đã bao gồm thuế
Enterprise NAS HDD 4TB 3.5” ST4000VN0001
3.990.000 Đã bao gồm thuế
Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 6TB ST6000VN0011
6.400.000 Đã bao gồm thuế
Enterprise NAS HDD 3.5” +Rescue 8TB ST8000NE0011
8.790.000 Đã bao gồm thuế