16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

IronWolf 3.5″

IronWolf 1TB ST1000VN002
1.695.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 2TB ST2000VN004
2.350.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 3TB ST3000VN007
2.890.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 4TB ST4000VN008
3.890.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 6TB ST6000VN0041
5.890.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 8TB ST8000VN0022
7.490.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 10 TB ST10000VN0004
10.490.000 Đã bao gồm thuế
IronWolf 12 TB ST12000VN0007
13.590.000 Đã bao gồm thuế