16A6 Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội
18001285

IronWolf 3.5″

IronWolf 10 TB ST10000VN0004
IronWolf 1TB ST1000VN002
IronWolf 2TB ST2000VN004
2.350.000
IronWolf 3TB ST3000VN007
2.990.000
IronWolf 4TB ST4000VN008
IronWolf 6TB ST6000VN0041
IronWolf 8TB ST8000VN0022
7.990.000