HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH NAS SEAGATE

Chuẩn bị : Nas seagte, 1 dây mạng Lan, và chương trình quản trị Nas Seagate “SeagateDashboard_1554_Better_Setup” download phần mền này tại :http://www.seagate.com/as/en/support/external-hard-drives/network-storage/goflex-home/ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT. B1: Kết Nas Seagate với Router bằng dây mạng LAN sau đó cấp nguồn cho Nas và nhấn “Power on” B2: Trên máy tính bạn cài đặt chương trình “SeagateDashboard_1554_Better_Setup ” đã down lúc nãy. Chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình Lựa chọn vùng rồi chọn Next “chọn vùng United States” để sử dụng tiếng anh Đánh dấu kiểm chọn rồi chịn Next để tiếp tục cài đặt chương trình Chọn Next để tiếp tục…… Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt Chờ khoảng 30->60s để chương trình cài đặt
Chọn Finish quá trình cài đặt hoàn tất HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH NAS SEAGATE Sauk hi hoàn tất quá trình cài đặt chương trình bạn mở chương trình lên
Chươnng trình đang khởi động
Đặt tên cho Nas Seagate (VD: quynhnhustore) Rồi Chọn Next
Đợi 30s để chương trình đang kích hoạt Nas
Sau khi kích hoạt Nas thành công bạn tiếp tục tao thong tin đăng nhập Nas, đặt tên”User Name” mật Khẩu “Pasword”và địa chỉ E-Mail sau đó chọn Next
Đợi 30s bạn chọn vùng “ Counntry” là Vietnam chọn Next để tiếp tục
Đợi khoảng 10s quá trình đang khởi tạo dữ liệu
Quá trình cài đặt Nas đã hoàn tất chọn “Launch Seagate Dáhboard” để khởi động chương trình
Giao diện chương trình chọn Seagate Share để chia sẽ dữ liệu hoặc xem dữ liệu trên Nas
Share dữ liệu cho các thiết bị khác
Nghe nhạc trực tiếp trên Nas CÀI ĐẶT NÂNG CAO,GIAO THỨC FTP,DOWNLOAD TORRENT…
Trên giao diện Seagate Dashboard bạn chọn “Prefrences” để vào cài đặt nâng cao
Trong mục Available Network Services chọn “Yes” -> Submit để kích hoạt giao thức FTP
Đọc Thêm...