Seagate Technology PLC (thường được gọi là Seagate ) là một công ty lưu trữ dữ liệu của Mỹ . Được thành lập vào năm 1978, với tên Shugart Technology . Từ năm 2010, công ty được thành lập tại Dublin , Ireland, với trụ sở hoạt động tại Cupertino, California , Hoa Kỳ. Stephen J. Luczo là Chủ tịch hiện tại của ban giám đốc và David Mosley là Giám đốc điều hành. Vào tháng 1 năm 2009, Luczo, chủ tịch của Seagate, được bổ nhiệm làm chủ tịch và giám đốc điều hành, ông giữ chức vụ đó tại Seagate từ năm 1998 đến 2004. Ngày 2 tháng 10 năm 2017 COO David Mosley được bổ nhiệm làm CEO và Luczo từ chức.