FireCuda 2.5''

Ổ cứng FireCuda dành cho Laptop 2.5 inhches