• 0 out of 5

  Ổ cứng Game Drive for PS4™ 2TB – STGD2000400

  • Ổ cứng lưu trò chơi gắn ngoài cho PS4 hiệu Seagate
  • Cable USB 3.0
  • Hướng dẫn nhanh

  1 Kích thước trò chơi trung bình là 35–50 GB. Các ví dụ sử dụng định lượng là nhằm mục đích minh họa.  Yêu cầu đăng nhập vào tài khoản PSN của bạn

  3.490.000 Đã bao gồm thuế