Backup Plus Slim

Showing all 9 results
Ổ cứng Backup Plus Slim 1 TB Đỏ STDR1000303
1.590.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 1 TB Gold – Vàng – SRD00F1
1.590.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 1 TB Xanh Biển STDR1000302
1.590.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 1TB Bạc STDR1000301
1.590.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 1TB Đen STDR1000300
1.590.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000300 màu Đen
2.790.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000301 màu Bạc
2.790.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000307 Vàng kim
2.790.000
Ổ cứng Backup Plus Slim 2TB STDR2000309 màu Vàng hồng